● Calming Morning ●

댓글수6 다음블로그 이동

새 카테고리

● Calming Morning ●

이 광석
댓글수6

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

모두 조금 씩 . 더 건강 하기 를


. 더 자주 . 행복 하기 를 ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

공포는 의지력을 빼앗아 버려 요 . 사라진 의지는 . 어떤(?) 싸움 의


전투력을 상실 시키구 요   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 0 2 0 . 0 3 . 마즈막 날 . 화 요일

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Calming Morning

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


          

 

 

 

 

 

 

 

 


맨위로

http://blog.daum.net/5705ks/6086

신고하기