Voyager

[속초] 동명항 영금정

작성일 작성자 ⓡanee(라니)

 

 

 

[속초]

영금정 해맞이 정자

2014.06.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2주째 여행 스톱 상태라 묵혀 두었던 사진들을 뒤져내게 되네요.

오랜만에 초록을 보니 좋기도 하고

영영 빛을 못 볼 뻔 했던 사진들을 세상 밖으로 꺼내놓을 수 있게 되어 다행인 듯도 싶지

그래도  다음주엔 여행 가고 싶어요.

 

 

음악은 표시되지 않습니다.

 

 

 맨위로
통합 검색어 입력폼